Bannister Installation Kit

Montera KiddyGuard® på ett räcke

Bannister Installation Kit (eller monteringskit för räcke) låter dig montera KiddyGuard® Avant™, Assure™* och Accent™
på fyrkantiga räcken (upp till 50 x 50 mm) eller på runda räcken (upp till diameter 50 mm.)

*OBS! KiddyGuard® Assure™ grinddelen kan inte monteras på runda räcken.

Bannister Installation Kit

Bannister Installation Kit finns i vitt och svart för att kunna matchas med färgen på din KiddyGuard.